Om Folkets Hus | Skoghalls Folkets Hus

Om Folkets Hus

Skoghalls Folkets Husförening bildades 1916.

<< >>

Men redan år 1909 hade den unga arbetarrörelsen problem med lokaler. Ungdomsklubben och sågverksföreningen samlades till ett möte för att diskutera ett Folkets Hus och det bildades en folketshus-kommitté.

Man lyckades till sist att få inköpa en tomt av handlanden Hjalmar Magnusson i Årdtjärn, det är platsen där Folkets Park ligger idag.

 

En folketshusman yttrade en gång
– Folkets hus – är det finaste namn ett hus kan få.

 

andelsagare banner


Genom att bli andelsägare kan du stödja och hjälpa till att utveckla Skoghalls Folkets Hus. 

En andel kostar 100 kronor

Som enskild person får du en röst på föreningens årsstämma (om du vill kan du köpa fler andelar som stöd till verksamheten). Själv andelsteckningen gör du på plats hos oss här på Folkets Hus via vår föreståndare Magnus Moberg

Välkommen som andelsägare i Skoghalls Folkets Hus!