Åldergränser på film | Skoghalls Folkets Hus
1
okt

Åldergränser på film

Från och med 1 mars 2017 får barn som fyllt elva men inte femton år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en person över 18 år.

Lagändringen ger föräldrar ett större ansvar över vilka filmer deras barn kan se på bio. Skyddet för barn som går på bio utan sällskap av någon vuxen förblir dock detsamma, för ett ensamt barn är 15-årsgränsen fortfarande absolut.

Det nya beslutet påverkar inte de övriga åldersgränserna. Precis som tidigare får en film med 7-årsgräns ses av barn under 7 år i sällskap med en vuxen, och en film med 11-årsgräns får ses av barn som fyllt sju men inte elva år i sällskap med en vuxen.

Statens medieråd, som är den myndighet som fastställer åldersgränser för film som ska visas på bio, vill poängtera att den nya lagstiftningen inte förändrar arbetet med att fastställa åldergränser för film. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film bedöms kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

Det finns en beslutsmotivering för alla åldersgränser som fastställs av Statens medieråd. Dessa kan läsas i filmregistret på myndighetens webbplats www.statensmedierad.se. Där kan man också läsa om hur det går till när vi sätter åldersgränser.

– Statens Medieråd

Statens medieråd granskar och fastställer åldergränsen för film som visas på bio. Det finns en lag som ska skydda barn från att se filmer som kan vara till skada för deras välbefinnande. En film kan ha åldersgränsen barntillåten, 7, 11 eller 15 år.

15 årsgräns – Lagändring: Nu får barn som fyllt 11 år se film med 15-årsgräns på bio i sällskap med en vuxen

11 årsgräns – Utan vuxet sällskap måste man ha fyllt 11 år. Men med vuxet sällskap är det ok att se filmen från 7 års ålder.

7 årsgräns – Utan vuxet sällskap måste man ha fyllt 7 år. Med vuxen är filmen barntillåten

Barntillåten – Alla är välkomna, stora som små, långa, korta och de mittemellan.

Vi rekommenderar dock alltid att föräldrar går på biovisningen tillsammans med sina barn oavsett åldersgräns.

Barn har mycket frågor i samband med att ser på film, speciellt när de ser något de inte kanske riktigt förstår.

Dessutom kan det ju bli ett fint minne att ta med sig, både för barnen när de växer upp och för er att minnas tillbaka på längre fram i tiden.

Ledsagarregeln
För åldersgränserna från 7 och från 11 år gäller den så kallade ledsagarregeln. Denna innebär att barn under 7 år får gå på en film med 7-årsgräns tillsammans med en vuxen. Barn från 7 år får gå på en film med 11-årsgräns tillsammans med en vuxen. Regeln gäller inte filmer med 15-årsgräns. Syftet med regeln är att ge föräldrar ökat ansvar att välja vilka filmer det egna barnet kan se.

Ogranskade filmer får 15-årsgräns
En del filmer kan ha en åldersgräns på 15 år, trots att de verkar vara fria från innehåll som kan skada barn. Det beror på att filmdistributören har valt att inte låta Statens medieråd granska filmen. Filmen får då automatiskt åldersgränsen 15 år för offentlig visning, oavsett innehåll.

Välkommen till Skoghalls Folkets Hus